​Інформаційно-аналітична система СТРАТЕГ.МОНІТОРИНГ

​Система призначена для автоматизації процесів накопичення, відображення, контролю та комплексного аналізу облікових, моніторингових, кількісних і якісних даних, отриманих шляхом збору та обробки інформації від різних суб'єктів моніторингу. Система СТРАТЕГ.МОНІТОРИНГ дозволить поліпшити інформаційне забезпечення замовника, підвищить рівень підготовки управлінських рішень.

СТРАТЕГ.МОНІТОРИНГ забезпечує виконання наступних функцій:

  • упорядкування, уніфікація, класифікація та кодування інформації;
  • збір, обробка та аналіз інформації про стан показників моніторингу;
  • систематизовані довгострокові спостереження за станом кількісних і якісних показників;
  • візуалізація та аналітична обробка даних;
  • підтримка прийняття рішень і прогнозування темпів зміни показників;
  • забезпечення автоматизованого обміну інформацією з іншими автоматизованими системами;
  • оцінка результативності дій, вироблення стратегії та планування заходів.

Система може бути використана для створення та впровадження ефективної системи екологічного моніторингу стану навколишнього середовища, системи моніторингу стану і динаміки економічних показників.

Презентація системи ​СТРАТЕГ.МОНІТОРИНГ доступна за цим посиланням.​​