Автоматизована веб-орієнтована система моніторингу енергоспоживання, енергетичного аудиту, енергетичної паспортизації та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна Енерго.Ефект

Система Енерго.Ефект забезпечує повний розрахунок показників споживання енергетичних ресурсів та енергетичного балансу об’єктів, моніторинг енергоспоживання по групам лічильників і засобів обліку, фінансову оцінку заходів підвищення енергоефективності відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні, а також ведення електронного архіву документації та матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна відповідно до Наказу Держбуду України від 24.05.2001 р. № 127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна».
Система Енерго.Ефект – це універсальна платформа для підвищення ефективності муніципального управління об’єктами нерухомого майна, яка забезпечує застосування сучасних засобів автоматизованого моніторингу та управління, прийняття рішень та електронного документообігу.

Архітектура

Система Енерго.Ефект включає:

 • Реєстр об’єктів нерухомого майна
 • Електронний паспорт об’єкту нерухомого майна
 • Модуль введення індивідуальних даних енергоаудиту об’єкту нерухомого майна
 • Модуль моделювання та розрахунку енергетичного балансу об’єкту нерухомого майна
 • Модуль генерування звіту з енергетичного аудиту та енергопаспорту об’єкту нерухомого майна
 • Модуль формування звітності енергоаудиту
 • Реєстр енергоаудиторів
 • Модуль планування енергоаудитів об’єктів нерухомого майна
 • Модуль планування та контролю виконання заходів енергозбереження та підготовки до опалювального сезону
 • Модуль введення індивідуальних даних енергоспоживання об’єкту нерухомого майна
 • Модуль формування звітності енергоспоживання
 • Реєстр матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 • Реєстр виконавців робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 • Он-лайн кабінет виконавця робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 • Модуль формування звітності з технічної інвентаризації
 • Модуль ведення нормативно-довідкової інформації
 • Модуль адміністрування
 • Модуль розсилки документів через електронну пошту (e-mail)
 • Модуль оповіщення через SMS-повідомлення
 • Модуль ведення електронного документообігу (облік та обробка вхідних та вихідних документів)

Функції

Система Енерго.Ефект надає можливість користувачу здійснювати:

 • управління задачами та проектами енергоаудиту та технічної інвентаризації об’єктів та будівель;
 • забезпечення автоматизованого обміну інформацією з керуючими компаніями та виконавцями;
 • ведення реєстру об’єктів та будівель;
 • ведення енергетичних та технічних паспортів будівель;
 • паспортизація засобів обліку енергоресурсів (лічильників);
 • централізоване зберігання технічної та робочої документації об’єктів та будівель;
 • виконання робіт з енергоаудиту та технічної інвентаризації об’єктів та будівель;
 • реєстрацію показників енергоспоживання;
 • оцінювання та аналіз енергоспоживання об’єктів та будівель по внесених показниках лічильників;
 • бюджетування, планування та контроль виконання заходів зі зниження споживання енергоресурсів та підготовки до опалювального сезону;
 • формування автоматизованої звітності;
 • підтримка персонального та колективного виконання завдань;
 • ведення баз даних та нормативно-довідникової інформації;
 • оприлюднення інформації про технічний та енергетичний стан об’єктів та будівель засобами Інтернет.

Оригінальність технології

Практично всі технології і програмне забезпечення Системи Енерго.Ефект є оригінальними розробками Інституту. Унікальність розробки Системи Енерго.Ефект полягає в тому, що система є глобальною централізованою портальною прикладною системою з багаторівневим розподіленим доступом із використанням сучасних сервісно-орієнтованих технологій побудови програмного забезпечення. Система Енерго.Ефект включає до свого складу функціональні та технологічні підсистеми, що забезпечують реалізацію управлінських задач за певним напрямом роботи та використовується Замовником через мережу Інтернет в режимі віддаленого доступу іменованих авторизованих користувачів через веб-інтерфейс системи.

Впровадження запропонованих інформаційних технологій - це прекрасна можливість для Замовника покращити ефективність своєї роботи та підвищити швидкість і якість обслуговування клієнтів та громадян.

Головною перевагою Системи Енерго.Ефект є зручність зберігання та обробки інформації, присутні всі необхідні функціональні модулі для ефективної систематизації різного роду існуючої інформації, що обробляється Замовником.

Єдина інформаційна база Системи Енерго.Ефект дозволяє здійснювати взаємодію між співробітниками Замовника, незалежно від їх віддаленості один від одного.

Ми вирішуємо задачі замовника творчо та індивідуально, знаходимо підхід до задач будь-якої важкості, результат представляємо в зручній для користувача формі.

Переваги Системи

Переваги Системи Енерго.Ефект:

 • Єдині бізнес-процеси та правила, що контролюються керівництвом, і розповсюджені на всі структурні підрозділи
 • Система накопичує кращі практики роботи та обробки даних
 • Консолідація даних, оперативне отримання консолідованих звітів та інформаційних панелей
 • Широкі можливості автоматичного розрахунку показників
 • Оперативний контроль стану виконання планових заходів виконавцями
 • Підвищення достовірності та якості процесів управління
 • Система не вимагає ніякого додаткового програмного забезпечення
 • Можливість модифікування системи відповідно до індивідуальних вимог замовника

Ефективність Системи Енерго.Ефект:

 • Підвищення ефективності використання робочого часу персоналу
 • Оптимізація бізнес-процесів
 • Прозорість та достовірність інформації
 • Скорочення часу отримання звітності до 30 хв.
 • Скорочення помилок обліку та обробки даних
 • Колективна робота груп виконавців
 • Підвищення якості та оперативності прийняття управлінських рішень

Презентація системи ​ доступна за цим посиланням