СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

Системна інтеграція є процесом об'єднання різних обчислювальних систем і програмних застосунків фізично або функціонально з метою досягнення максимальної ефективності функціонування системи шляхом налагодження ефективної взаємодії її підсистем.

Інститут розробляє комплексні рішення з системної інтеграції програмно-апаратних застосувань, що передбачає:

  • забезпечення телекомунікаційним середовищем;
  • створення ІТ-інфраструктури;
  • системне проектування і мультиплатформенна інтеграція ІТ-систем;
  • створення фізичної інфраструктури центрів зберігання і обробки даних;
  • формування програмної інфраструктури.

Інститут надає комплексні послуги з системної інтеграції починаючи з передпроектного обстеження об'єкту автоматизації до проектування, розробки, впровадження, супроводу, підтримки, навчання, розвитку та забезпечення безпеки корпоративних інформаційних і телекомунікаційних мереж, інфраструктури інформаційних систем.

Ми підбираємо для замовника оптимальні рішення і намагаємося скоротити його IT-бюджет, а також час на розробку за рахунок оптимізації бізнес процесів, підвищення надійності інформаційних систем, постачання ліцензійного обладнання і впровадження програмного забезпечення як компанії, так і наших партнерів.

Якщо задачі організації-замовника не можуть бути вирішені за допомогою існуючих програмних продуктів, Інститут запропонує розробку і впровадження замовленого програмного забезпечення.

Висококваліфіковані спеціалісти Інститут допоможуть вирішити існуючі інтеграційні проблеми і досягти тим самим суттєвого підвищення ефективності роботи.

Результати системної інтеграції

  • спрощення та автоматизація бізнес-процесів;
  • максимально ефективне управління організацією;
  • підвищення надійності та безпеки інтегрованих систем;
  • ефективна взаємодія систем на базі спільної платформи;
  • значне зниження витрат на подальшу модифікацію.