​АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

При розробці рішень з автоматизації та реінжинірингу бізнес-процесів наш інститут використовує комплексний підхід, що включає:

 • аналіз і оптимізацію існуючих бізнес-процесів;
 • створення інформаційної системи класу ECM (Enterprise Content Management), що забезпечує автоматизацію бізнес-процесів і керування інформаційними ресурсами підприємства;

Оптимізація бізнес-процесів включає:

 • опис існуючого стану бізнес-процесів компанії-замовника;
 • докладний аналіз бізнес-процесів компанії-замовника;
 • побудова оптимальної моделі виконання бізнес-процесу;
 • розробка організаційно-розпорядчих документів, що детально регламентують проведення реінжинірингу бізнес-процесів;
 • проведення тренінгів для співробітників.

Розробка інформаційної системи управління інформаційними ресурсами підприємства проводиться на базі флагманського продукту нашого інституту «СТРАТЕГ.ПОРТАЛ». Це комплексна система, що базується на продуктах сімейства 2007 MicrosoftOffice System (Sharepoint Server, Outlook, Word, Excel) і Microsoft Office Exchange 2007.

Система управління інформаційними ресурсами підприємства забезпечує:

 • управління документами — експорт/імпорт, контроль версій, безпека і служба бібліотек для ділових документів;
 • управління потоками робіт (Workflow) — підтримка бізнес-процесів, передача контента за маршрутами, призначення робочих задач та станів, створення журналів аудиту;
 • управління веб-контентом — автоматизація ролі веб-майстра, управління динамічним контентом та взаємодія користувачів;
 • документоорієнтовану взаємодію — спільне використання документів користувачами та підтримка проектних команд;
 • інтеграцію з існуючими інформаційними системами для організації роботи з даними в єдиному інтерфейсі.​​