​​​АС Меркурій

Автоматизована система міжнародних експрес-відправлень Меркурій (далі АС Меркурій) призначена для комплексної автоматизації роботи операторів міжнародних експрес-відправлень (МЕВ), підтримки управління проходженням МЕВ через пункти міжнародного поштового обміну (МПО), організації ефективної та якісної взаємодії з корпоративними клієнтами у галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів, а також формування звітності, що стосується експрес-перевезень.

АС Меркурій забезпечує вирішення наступних взаємопов'язаних задач:

 • реєстрація міжнародних експрес-відправлень;
 • формування реєстрів міжнародних експрес-відправлень;
 • формування маніфесту;
 • підготовка друкованих документів (ДТД, реєстри для митниці, маніфест, інші);
 • моніторинг життєвого циклу обробки міжнародних експрес-відправлень;
 • ведення довідника станцій, підтримка передачі реєстрів між станціями;
 • ведення списку користувачів системи, прив'язка користувачів до станцій, розмежування доступу до даних;
 • ведення необхідних довідників (країн, валют, населених пунктів, тарифних зон, інші), автоматична синхронізація курсів валют з сайтом НБУ;
 • підтримка різних ролей користувачів, в залежності від їх функціональних обов'язків;
 • надання API для інтеграції з системами партнерів;
 • ведення зовнішнього веб-сайту з інструментом відстеження статусу міжнародних експрес-відправлень.

АС Меркурій впроваджена для ключових експрес-перевізників, таких як ICS - International courier service (http://www.ics-couriers.com, http://ics-portal.com ).

АС Меркурій використовується через мережу Інтернет в режимі віддаленого доступу іменованих користувачів через веб-інтерфейс системи за принципом «тонкого клієнта». Всі операції в системі виконуються на веб-сторінці браузера.

В АС Меркурій реалізовані наступні ролі:

 • оператор ЦСС України - користувач ЦСС (центральної сортувальної станції) України. Основний користувач системи, який обробляє експрес-відправлення, вносить первинні дані в систему;
 • оператор ЦСС партнера - користувач ЦСС партнера по всьому світу. Функціонал аналогічний ролі «оператор ЦСС України», але доступний для інших інформаційних систем відповідно до затвердженого протоколу обміну інформацією;
 • співробітник кур'єрської компанії - користувач кур'єрської компанії. Відповідальний за кінцеву доставку відправлення до отримувача;
 • оператор РСС - користувач РСС (регіональної сортувальної станції) України. Обмеження функціональності відбувається згідно правил підпорядкування РСС до ЦСС;
 • зовнішній аудитор - користувач для представника митниці. Розроблено звітність відповідно до законодавства країн представлення.

Додатково для користувачів, яким по роботі необхідно використовувати кілька ролей, реалізовано об'єднання функціональності системи для одного користувача.

​​

АС Меркурій забезпечує:

 • простоту використання;
 • єдиний інтерфейс роботи користувачів з компонентами системи;
 • організацію доступу користувачів до компонентів та інформаційних ресурсів системи у відповідності до їхніх посадових обов'язків згідно зі штатним розкладом та призначеними ролями в системі;
 • вільне змінювання масштабу системи та кількості користувачів;
 • централізоване збереження інформації для кожного об'єкта автоматизації у автоматичному та ручному режимах.

В результаті використання АС Меркурій поліпшуються значення наступних показників:

 • якість, достовірність, узгодженість інформації;
 • прозорість та прискорення  термінів обробки документів;
 • час, що витрачається на інформаційно-аналітичну діяльність Замовника;
 • зростання оперативності та доступності інформації, зменшення часу обробки та пошуку документів, своєчасність їх розгляду завдяки глобальній автоматизації процесів.

Замовнику пропонується повний комплекс послуг, який включає постачання, розгортання, налаштування, модифікування, навчання, системний супровід та технічне обслуговування АС Меркурій.